CV số 2908/SGD ĐT-VP về việc Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
Văn bản liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Tháng 10 : 872