Một trong những mục tiêu, cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục Hà Nội là triển khai “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”. Đây được coi là giải pháp quan trọng, xây dựng nền tảng cho trẻ mầm non bước vào các bậc học sau,  từ đó tạo chuyển biến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một ...