Thông báo tuyển sinh và phân công tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường mầm non Thanh Trì