Thông tin chính thức cho học sinh toàn thành phố Hà Nội nghỉ học từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày gần đây, SGDĐT đã có văn bản số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày gần đây, SGDĐT đã có văn bản số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 12 : 118