TRƯỜNG MẦM NON THANH TRÌ

 

Ngày, tháng, năm thành lập: 14/9/1996

Địa chỉ: Số 2, ngõ 177, phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 0436440201

Email: mnthanhtri-hm@hanoiedu.vn

Website: http://mnthanhtri.edu.vn/

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay.

1.1 Cơ cấu tổ chức:

- Ban giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng

- Giáo viên: 33, Nhân viên: 15

- Chi bộ đảng: 11 Đảng viên

- Công đoàn: 51 đoàn viên công đoàn

- Chi đoàn: 29 đoàn viên thanh niên.

- Tổ chuyên môn: 02 tổ chuyên môn (gồm tổ dạy có 33 GV, tổ nuôi có 8 NV)

- Tổ văn phòng: 07 người

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay:

- Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 24 tháng đến 72 tháng tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

- Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Từ năm 1975 - 1994 giai đoạn thành lập trường:

- Hiệu trưởng đầu tiên: Trần Thị Xuyến

- Số Học sinh: từ 130 - 168 trẻ

- Số lớp: từ 03 - 05 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 05 - 08 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: trẻ mẫu giáo từ 36 tháng đến 72 tháng tuổi

- Trường MN Thanh Trì tiền thân là 3 lớp mẫu giáo độc lập nằm ở 3 thôn trong làng Thanh Trì. 03 lớp mẫu giáo này được thành lập và đi vào hoạt động năm 1962.

- Đến năm 1996 các lớp mẫu giáo độc lập này được UBND huyện Thanh Trì thành lập thành Trường MN Thanh Trì.

- Những năm đầu thành lập, từ năm 1975 - 1990: trường có 03 lớp với 03 phòng học, sĩ số học sinh là 130 trẻ. Đội ngũ CBGVNV 01 HT, 04 GV.

- Năm 1990->1994: số lớp tăng lên 5 lớp với 5 phòng học, số HS là 168 trẻ. Đội ngũ CBGVNV 1 HT, 1 HP, 6 GV

3. Từ năm 1995 - 2012:

- Hiệu trưởng: Hoàng Thị Cam

- Số Học sinh:703 trẻ

- Số lớp: 13 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 38 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng tuổi và mẫu giáo từ 36- 72 tháng tuổi.

- Năm 2003-2004: trường được xây mới 1 tầng với 9 phòng học, được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị dạy và học, số lớp tăng lên 9 lớp với 9 phòng học, số HS là 500 trẻ, đội ngũ CBGVNV 1 HT, 1 HP, 20 GV, 7 NV.

- Đến năm học 2011 -2012: trường được cải tạo sửa chữa nâng cấp lên 2 tầng thành 13 phòng học, số lớp tăng lên 13 lớp với 13 phòng học, số HS là 703 trẻ. Đội ngũ CBGVNV 1 HT, 1 HP, 26 GV, 10 NV.

4. Từ năm 2013 đến nay:

- Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Thủy

- Số Học sinh: 542 trẻ ( năm 2019 - 2020)

- Số lớp: 13 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 51 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: Các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ 24->36 tháng tuổi và mẫu giáo từ 36->72 tháng tuổi.

- Năm học 2015 - 2016: trường được nâng cấp cải tạo sửa chữa để đạt chuẩn quốc gia năm 2016 - 2017 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2017 - 2018.

5. Thành tích đạt được:

- Danh hiệu Tập thể: Nhiều năm liền đạt danh hiệu TTLĐTT (năm học 2003-2004; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2012-2013; 2013-2014); và có 4 năm đạt TTLĐTT có thành tích xuất sắc cấp Quận (năm học 2013-2014; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018)

- Đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2016- 2017 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm học 2017-2018.

- Liên tục đạt chi bộ “Trong sạch vững mạnh” từ 2004 đến nay, trong đó năm 2016 và 2017 đạt chi bộ “Vững mạnh tiêu biểu”.

- Nhiều năm liền công đoàn vững mạnh xuất sắc, chi đoàn xuất sắc, đạt trường tiên tiến về TDTT, y tế học đường xuất sắc, trường đạt “trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

- Giải nhất Hội thi nấu ăn Thành phố năm học 2003-2004

- Trường giáo viên giỏi Thành phố năm học 2010-2011

- Trường có GV đạt giải Ba CNTT Thành phố về bài giảng điện tử Elerning năm 2016-2017, đạt giải ba CNTT Thành phố khối nhân viên năm học 2018-2019

- Trường có 01 quản lý đạt “Người tốt, việc tốt” Thành phố năm học 2018-2019

- Trường có GV, NV đạt nhiều giải nhất, nhì, ba tại cuộc thi GV-NV giỏi cấp Quận, nhiều giải nhất, nhì, ba về CNTT cấp Quận…

 - Công đoàn Trường nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp quận: Năm học 2003-2004, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010; 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018; Các năm còn lại đạt công đoàn vững mạnh

- Tập thể nữ xuất sắc năm học 2018-2019

- Chi đoàn đạt chi đoàn xuất sắc cấp quận: Nhiệm kỳ 2014-2019

- Chi đoàn xuất sắc cấp phường: Năm 2015, 2016, 2017

- Chi hội phụ nữ xuất sắc quận năm 2019

- Chi hội chữ thập đỏ xuất sắc năm 2019

- Cá nhân được khen thưởng:

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 24 đồng chí

+ Lao động tiên tiến cấp Quận: 32 đồng chí

+ Giáo viên giỏi: Cấp Thành phố: 01 giáo viên; cấp Quận: 20 giáo viên

+ 01 cá nhân đạt “Người tốt, việc tốt” TP năm 2018; 02 cá nhân đạt “Người tốt việc tốt” quận năm: 2018 2019

+ Có 01 cá nhân đạt danh hiệu “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm: 2017, 2018, 2019; 01 cá nhân đạt danh hiệu “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo”: năm 2019; 01 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các năm: 2016, 2017, 2018, 2019.

+ Đạt giải nhất nấu ăn TP năm học 2003-2004, đạt giải GV giỏi thành phố năm 2010-2011,

+ Hội thi GV, NV giỏi cấp Quận: 02 GV đạt giải nhất năm học 2018- 2019; Đạt 02 giải nhì: năm học 2017-2018, 2016-2017; Đạt nhiều giải ba, giải KK các năm học: từ 2003->2019

- Các thành tích khác

+ Đạt giải Ba CNTT khối nhân viên thành phố năm học 2018- 2019, đạt giải Ba CNTT về bài giảng elerning thành phố năm học 2014-2015

+ Đạt giải KK khiêu vũ đôi TP năm 2018-2029

+ 01 cá nhân đạt “Người tốt việc tốt” Thành phố năm 2018

+ Có GV tham gia các HĐ khác đạt: Giải Nhất cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”cụm TP năm 2019, giải Nhất khiêu vũ tập thể thành phố năm 2014-2015.

+ Hàng năm trường đều có 02 cá nhân đạt “Người tốt, việc tốt” phường, 3 năm gần đây hàng năm đều có 01 cá nhân đạt “Người tốt, việc tốt” quận.

+ 05 năm gần đây mỗi năm đều có 1 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”...

+ Đạt các giải nhất, nhì, ba khiêu vũ Quận các năm: 2014->2019

+ Các giải nhất, nhì, ba CNTT cấp Quận các năm từ 2014->2019